Rana Intervencija

Što je rana intervencija?

Rana intervencija predstavlja sistematski pristup ranom i kontinuiranom tretmanu koji provodi tim stručnjaka, a koji je usmjeren na specifične potrebe određenog djeteta i njegove obitelji. Rana intervencija podrazumijeva postupke koji uključuju pravodobno uočavanje i prepoznavanje odstupanja u razvoju te rano provođenje interdisciplinarnih interventnih programa u djece s neurorizikom za nastanak teškoća u razvoju te u djece kod koje je odstupanje u razvoju već dijagnosticirano. Koncept rane intervencije osim rada s djetetom uključuje i pružanje savjetodavnih usluga njihovim obiteljima i okolini, s ciljem unapređivanja ukupnog djetetovog stanja, razvoja i pravilnog obiteljskog djelovanja. Što se ranije teškoće identificiraju i ranije se započne s programom rane intervencije, to je vjerojatnije da će dijete razviti vještine komuniciranja, socijalnog uključivanja i regulirati ponašanje. Ako još čekate dijagnozu, ne biste trebali čekati na početak intervencije. Ako smatrate da postoji neko odstupanje potražite informacije, usluge i edukacije kako biste mogli pomoći djetetu.

Zašto početi odmah?

Istraživanja su pokazala da ona djeca koja započinju program u najranijoj dobi dugoročno postižu veći napredak. Takvi tretmani povećavaju sposobnost usvajanja novih vještina ciljano djelujući na teškoće iz komunikacije, socijalne interakcije i cjelokupan razvoj djeteta od najranije dobi. Tako je iz razloga što se odrastanjem smanjuje plastičnost mozga, odnosno teže se usvajaju nove vještine. To ne znači da ukoliko se dijete kasnije uključi u intervenciju neće biti u stanju savladati nove vještine. No, ono će imati manju vjerojatnost za postizanje brzih i pozitivnih pomaka.

Koliko bi trebalo raditi s djetetom?

Istraživanja su pokazala da je za maksimalan učinak potrebno 25-40 sati intenzivnog rada s djetetom tjedno. To vrijeme dijete bi trebalo provesti u radu s edukacijskim rehabilitatorom, logopedom, radnim terapeutom, psihologom, roditeljima i ostalim članovima obitelji. Idealna situacija podrazumijeva intervencije kroz dan u raznim okruženjima i uz osobe s kojima je dijete u interakciji. Intenzitet i dosljednost u provođenju programa može dijete katapultirati prema uspjehu.

Koji su ciljevi rane intervencije?

Glavni ciljevi rane intervencije su poticanje i usmjeravanje djeteta na uključivanje, samostalnost, funkcionalnu komunikaciju, razvijanje kognitivnih sposobnosti, socijalnu kompetentnost, razvoj igre, te suzbijanje nepoželjnih ponašanja proaktivnim mjerama. Specifični ciljevi ovise o svakom djetetu ponaosob, a ovise o dobi, razvojnom odstupanju, specifičnim teškoćama ali i jakim osobinama, kao i potrebama cijele obitelji.

Koje su intervencije najučinkovitije?

Ne postoji samo jedan tretman za autizam, te se najčešće koristi kombinacija tretmana ovisno o teškoćama djeteta, dobi, odstupanja u razvoju, te potrebama kako djeteta tako i obitelji. Najveći broj osoba zahvaćenih autizmom najbolje rezultate postižu kroz strukturirane bihevioralne tretmane. Neke od najčešćih intervencija su defektološki i logopedski tretmani, tretmani senzorne integracije, terapija igrom, radna terapija, ABA kao i upotreba PECS i AAC sustava komunikacije i TEACCH sustava učenja. Tu su još i druge “neznanstvene metode” koje nekoj djeci mogu pomoći, poput terapije plivanjem (Halliwick), terapije jahanjem, muzikoterapija, neurofeedback i sl.

 

Facebook Comments