Tretmani

Analiza vizualne komunikacije – VCA

Analiza vizualne komunikacije (VCA - Visual Communication Analysis) je edukacijska strategija usmjerena prema autističnoj djeci koja razmišljaju u slikama, odnosno uče vizualno. Koristi se u kombinaciji sa strategijama primjenjene analize ponašanja (ABA), a pokazuje značajan uspjeh kod one djece koja nisu uspjela postići napredak primjenom standardnih ABA tehnika. VCA razlama dijelove i pravila ABA-e i ugrađuje ih u višedimenzionalan, nelinearan način učenja djeteta. Tako dijete paralelno uči nekoliko različitih zadataka ili vještina
Edukacija Tretmani

LEGO terapija u službi poboljšanja komunikacije i socijalne interakcije djeteta sa autizmom

LEGO bazirana terapija je program socijalnog razvijanja namijenjen djeci sa autizmom ili nekim drugim socijalno-komunikacijskim poteškoćama. Razvio ga je dr. Dan LeGoff, klnički neuropsiholog iz Philadelphije. U suradnji sa Ginom Gomez de la Cuesta, program je dodatno usavršen, te se provodi u Istraživačkom centru za autizam u sklopu Sveučilišta Cambridge, UK. LEGO kocke su sistematska, predvidljiva igračka koja ima određena pravila i ograničenja, no unatoč njima kocke dozvoljavaju djetetu da
Edukacija Savjeti Tretmani

Učenje kroz povezivanje – aktivirajte desnu stranu mozga!

Djeca iz spektra autizma imaju slabije neurološke veze među različitim centrima u mozgu, što oslabljuje komunikaciju između tih centara. Slabo povezivanje u mozgu otežava osnovno funkcioniranje mozga. Jedna od tih integrativnih funkcija je povezivanje lijeve strane mozga (logika, analitika, detalji, činjenice), sa desnom (intuicija, kreativnost, društveno i emocionalno razumijevanje). Za osobe sa autizmom se dobro zna da imaju poteškoća sa društvenim odnosima, stavljanjem u uloge drugih osoba, iščitavanjem neverbalne komunikacije
Tretmani

JASPER – bihevioralni tretman primjenjiv za rad u skupinama

Znanstvenici su kroz novu studiju dokazali kako predškolarci sa poremećajem iz autističnog spektra postižu više uspjeha u unaprjeđenju govora i komunikacije kada odgajatelji koriste pojednostavljeni oblik bihevioralne terapije kroz koju se naglašava združena pažnja u radu jedan na jedan. Ova studija je među prvima koja je dokazala da se rana intervencija bihevioralnom terapijom i djetetom u centru aktivnosti može uspješno prilagoditi školskom okruženju. Rezultati ove studije objavljeni su u časopisu
Savjeti Senzorika Tretmani

Oralna senzitivnost i senzorna integracija

Ako vaše dijete stalno žvače i cucla majice, odjeću, olovke, igračke ili uživa u ekstremnim okusima hrane, to može biti znak da su njegovi oralni senzorni receptori u potrebi za taktilnim podražajima u ustima, te da žvakanje koristi kao obrambeni mehanizam. Zavisno od djeteta do djeteta, oralni senzorni receptori mogu biti preosjetljivi na određene teksture i hranu (hipersenzitivni) ili podosjetljivi (hiposenzitivni), odnosno potreban mu je dodatan taktilni podražaj. Oralna hipersenzitivnost
Edukacija Komunikacija Priče autista Tretmani

Philip Reyes – dvanaestogodišnji bloger s autizmom objašnjava svoje viđenje autizma i što je njemu pomoglo

Kao neverbalan dječak s autizmom čvrsto sam protiv ideje da je autizam nešto loše, te da ga treba iskorijeniti. Za mene je autizam drugačiji način osjeta, pokreta i interakcije sa svijetom. Autizam je nešto s čim sam rođen. To je ono što znam. Kada sam bio mlađi nisam mogao dobro komunicirati. Nisam mogao izraziti svoje misli, a imao sam ih mnogo. Sve do devetog rođendana nisam bio u mogućnosti pokazati
Tretmani

Kako slonovi na Tajlandu pomažu djeci s autizmom

AAT (Animal Assisted Therapy) ili Terapija potpomognuta životinjama nije novi fenomen u terapiji djece s poremećajem iz autističnog spektra. Diljem svijeta pri toj terapiji se koriste psi, konji, delfini...U Tajlandu se koriste i slonovi. Program vode radni terapeuti, a djeca sudjeluju u aktivnostima kao što su jahanje, hranjenje, pranje i igra loptama. Svaka aktivnost prilagođena je potrebama djece, odnosno usmjerena je razvijanju određenih vještina. Slonovi su izuzetno inteligentne životinje, a
Komunikacija Tretmani

DVM (Discrete Video Modeling) tretmani

DVM (Discrete Video Modeling) pokazuje se uspješnom metodom kako doprijeti do djeteta koje je u "svom svijetu" i potaknuti ga na komunikaciju, te usput naučiti nove pojmove ili ponoviti već ranije usvojene. Mnoga svjedočanstva govore kako neverbalna djeca u nekoliko mjeseci pokazuju veliki napredak. DVM se može primjenjivati i kod kuće u djetetu poznatom okruženju, a uz malo mašte i vještine možete i sami pokušati napraviti takav video. Poznata lica
Tretmani

PIVOTAL RESPONSE TREATMENT / TRAINING (PRT) – tretman ključnih odgovora

Tretman ključnih odgovora je prirodna, slobodna intervencija koja se zasniva na prilikama i posljedicama koje se prirodno javljaju. Predstavlja bihevioralni model intervencije zasnovane na principima ABA-e. Razvili su ga dr. Robert L. Koegel, dr. Lynn Kern Koegel i dr. Laura Shreibman sa kalifornijskog sveučilišta u Santa Barbari. Cilj ovog treninga je pojačavanje motivacije uvođenjem komponenti poput izmjena u aktivnostima, ohrabrivanja pokušaja, djetetovog izbora i miješanja rasporeda prethodno naučenih i novih
Tretmani

Što je Neurofeedback?

Neurofeedback je terapijska metoda bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Pomoću ove metode analizira se aktivnost moždanih valova koja se zatim pretvara u korisne informacije o tome kako mozak funkcionira. Na taj se način mozak može „vidjeti u ogledalu“, a s povratnim informacijama poboljšava se njegovo funkcioniranje. Važno je naglasiti da je postupak jednostavan, bezbolan i neinvazivan. Neurofeedback tretman provodi se na način da se