Edukacija

Obrazovni pristupi u poučavanju učenika s autizmom

Kada je autizam u pitanju, niti jedna od metoda poučavanja učenika s autizmom nije djelotvorna kod svih učenika. Isto tako, učenik tijekom vremena mijenja svoje potrebe, što nužno dovodi do toga da učitelji moraju iskušavati ostale pristupe. Ovaj članak sadrži informacije o važnim obrazovnim pristupima koji su se u radu učitelja s učenicima pokazali djelotvornima. Vizualni pristupi U svezi s poučavanjem učenika s autizmom najčešće se preporučuje pristup primjene vizualnih
Savjeti

Pomoć u učenju kroz razvijanje emocionalne stabilnosti

Mnogi sustavi u djetetovom tijelu sudjeluju u kontroli emocija te iniciraju katkad složeni psihološki odgovor na emocije. U mozgu postoje dva sustava koji dijele važnu zadaću regulacije djetetovih emocija. Oba imaju jasne uloge ali sa različitim ciljevima na unutarnje i vanjske zahtjeve. No, međusobno su povezani u zajedničkom cilju prepoznavanja i obrađivanja emocija i emocionalnih potreba. Ti sustavi su odgovorni za emocionalno "uzemljenje" i regulaciju. Limbički sustav i moždano deblo