Inkluzija Prihvaćanje Tretmani

Dramski program u kazalištu pomaže djeci s autizmom

Djeca s poremećajem iz autističnog spektra, koja su sudjelovala u 40 satnom dramski orijentiranom programu kroz 10 tjedana, pokazala su znatna poboljšanja u društvenim vještinama u odnosu na drugu grupu djece koja nisu sudjelovala u tom programu. To je zaključak Vanderbiltove studije objavljene u časopisu „Journal of Autism and Developmental Disorders“. Gluma je prirodan, interaktivan proces koji uključuje mnoge aspekte socijalizacije – promatranje, opažanje, tumačenje, te izražavanje misli, osjećaja i
Tretmani

ABA – Applied Behavioral Analysis

Applied Behavioral Analysis (ABA) ili Primjenjena analiza ponašanja je znanost koja ima jake empirijske temelje i najbolje je empirijski vrijednovana znanost u tretmanu autizma. Ona se oslanja na točnu interpretaciju interakcije između prethodne varijable (podražaja, naloga) i posljedice (pojačanja, nagrade), te upotrebe tih informacija za sistematično planiranje željenog učenja i programa promjene ponašanja. ABA je sistem tretmana autizma koji se temelji na bihevioralnim teorijama koje, jednostavno rečeno, navode da ponašanje