Ponašanje Savjeti

Tikovi, kompulzivno ponašanje ili stiming?

Razlike između tikova, kompulzivnog i samostimulirajućeg ponašanja Ima li vaše dijete tikove, kompulzivno ili samostimulirajuće ponašanje? Sva tri ponavljajuća ponašanja imaju drugačiju namjenu. Tikovi su oblik neurološki uvjetovanog, najčešće nevoljnog ponašanja. Često su grčeviti, te nemaju ritmički obrazac. Obično uključuju grupe mišića za pokretanje (žmirkanje, trzanje lica i slično) ili glasanje, šmrkanje, pročišćavanje grla, te savijanje prstiju. U većini slučajeva dijete ima višestruke obrasce pokreta i barem jedan glasovni tik. Čini
Ponašanje Savjeti

Autizam i bježanje

Autizam zahvaćenoj osobi donosi brojne poteškoće koje rezultiraju tjeskobom i određenim ponašanjima. Bježanje, odvajanje ili lutanje je vjerojatno najopasniji oblik ponašanja kod djece na spektru autizma. Jedan je od vodećih uzroka preuranjene smrti kod djece s autizmom te izvor najvećeg straha roditelju. Započet ćemo sa statistikom koja je preuzeta sa stranice udruženja AWAARE (Autism Wandering Awareness Alerts Response Education). Prema podacima iz travnja, 2011: Otprilike 49% djece s autizmom pokušava
Edukacija Tretmani

LEGO terapija u službi poboljšanja komunikacije i socijalne interakcije djeteta sa autizmom

LEGO bazirana terapija je program socijalnog razvijanja namijenjen djeci sa autizmom ili nekim drugim socijalno-komunikacijskim poteškoćama. Razvio ga je dr. Dan LeGoff, klnički neuropsiholog iz Philadelphije. U suradnji sa Ginom Gomez de la Cuesta, program je dodatno usavršen, te se provodi u Istraživačkom centru za autizam u sklopu Sveučilišta Cambridge, UK. LEGO kocke su sistematska, predvidljiva igračka koja ima određena pravila i ograničenja, no unatoč njima kocke dozvoljavaju djetetu da